CANTS LITÚRGICS

Recull de diferents cants, himnes i virolais (cants poètics populars sols en català) per els moments idonis segons les celebracions litúrgiques i que formen part important de la participació dels fidels en aquestes....

 

Cantem germans                               Jesucrist ens ha estimat   

Què t'he fet, Jesús te crida           Benaurats seran            

Jo crec en vós, bon Déu               Cant a la Mare de Déu 

Tots venim cantant                        Noia del poble Maria 

Oh Mare virginal                            Per Jesús ens ve la vida 

Virolai Verge de Montserrat           Què li darem en el noi de la mare  

El desembre congelat                     Fidels atenseu-vos      

Unint les mans, germans                 Santa nit         

Victòria és la nostra fe                    Lloem el Senyor, al·leluia   

Cantarem, dansarem                      Goigs Mare de Déu del Mont  

Goigs Mare de Déu del Roser        Vós sou, Senyor,  la llum del meu cor