GUSPIRES EVANGÈLIQUES

 

Recull de reflexions que poden fer-nos meditar i ajudar a ser més espirituals, tot i sient com som persones humanes. 

Heus aquí algunes d'elles:

Creure i viure                      Despertar la fe                 Estar en mi i jo en Ell

La comunió fraternal       Jesús refà l'esperit de vida              Escoltar i parlar 

Ser i semblar. Fer i estimar            Qui és important?       Un cristià mitjà 

Un rei al cos                     Respecto, estimant?           Servidor, amb sofriment 

Una petició ben actual       Escoltar i ajudar             Vanaglòria versus humilitat 

Estat d'alerta              Crida a l'obertura             La joia d'una presència 

Un esdeveniment        Transformats per l'Esperit     L' "Avui" de Jesús 

El que és essencial      Autèntica felicitat     La revolució de l'amor

Respectar i no jutjar     El pecat i el perdó     Acompanyar Jesús

Ho veié i cregué      Feliços els qui creuran   Un manament  nou que s'ha fet vell 

Que sempre sigui Pentecosta !  Àpat alliberador     Jesús, recorda't de mi...  

Doneu-nos més fe