FELIÇOS ELS QUI CREURAN SENSE HAVER VIST

 

L'Evangeli d'avui és un avançament de la Pentecosta: “Rebeu l'Esperit Sant. A tots els qui perdoneu els pecats els quedaran perdonats...”. D'aquí que aquest diumenge s'anomeni recentment “de la Divina Misericòrdia”. És la bona notícia que l'Església ens ha predicat durant la Quaresma i que ens recorda també per Pasqua perquè formem part d'un poble sant i pecador a la vegada.

I a continuació ve la trobada de Jesús amb Tomàs i els altres, al final de la qual ens va regalar una nova benaurança: “Benaurats els qui creuen sense haver vist”.

Fe i joia són dues paraules inseparables per a un cristià. El papa Francesc ens ho recorda contínuament.

Acabo citant unes paraules de Santa Teresa de Calcuta: “Procura que tots els qui acudeixen a tu marxin millor de com han arribat i més alegres”.


Ramon Oller Hereu, del “Suplement El Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 28/04/2019