GRUPS DE SERVEIS

 

Serveis a la Litúrgia:

Diverses persones col·laboren a la Parròquia, en les celebracions litúrgiques, oferint-se per fer de lectors, dirigir els cants, tocar l'orgue, rentar, planxar i preparar les estovalles de l'altar, passar a recollir les ofrenes, ...

 

Altres serveis:

Grups organitzats de persones s'han distribuït una sèrie de tasques dins la parròquia per dur a terme els serveis de

- Neteja: unes senyores retribuïdes i altres de voluntàries s'encarreguen d'escombrar, fregar i treure la pols dels bancs, de les imatges, de l'església en general, de la sagristia, cancell d'entrada, ... 

- Ornamentació: cuidar de les flors i de la ornamentació de l'església per les celebracions eucarístiques dels diumenges i festius i, també, pels casaments.

- Manteniment: tenir cura dels aparells de calefacció per l'hivern, de fred per l'estiu, així com del manteniment de les peces d'art que són patrimoni de la parròquia.

- Arxiu i Documentació: custodiar els arxius dels baptismes, casaments i defuncions i actualitzar-los quan hi han hagut noves celebracions. Tenir cura dels documents antics que pertanyen a la Parròquia i, també, de l'economia. Responsables: el Rector, el Secretari i el Tresorer del Consell.