BALANÇ ECONÒMIC

Complint amb el nostre compromís de transparència informem quin ha estat el moviment econòmic que ha suposat portar a terme les obres de restauració del Temple Parroquial. Així doncs, mostrem el balanç de les diferentes fases de la seva intervenció, les factures i les aportacions fetes per les entitats col·laboradores. El que hi ha aportat la Parròquia prové de les col·lectes dels diumenges i festius i de donatius particulars, durant els últims anys.

 

FACTURES I APORTACIONS PER FASES


1a. FASE: Restauració de la teulada


FACTURES:                                               APORTACIONS:

31/12/2005 . . . . . . . . . . 12.004,03             Ajuntament . . . . . . . . . . . . . 15.000,00

19/02/2006 . . . . . . . . . . 18.039,84             Bisbat . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000,00

19/03/2006 . . . . . . . . . . 18.008,76             Generalitat . . . . . . . . . . . . . 12.000,00

31/03/2006 . . . . . . . . . . 12.672,52             Parròquia . . . . . . . . . . . . . . 13.725,15

                               ---------------                                               ---------------

Total . . . . . . . . . . . . . .  60.725,15 €           Total . . . . . . . . . . . . . . . . .   60.725,15 €2a. FASE: Rejuntar el mur lateral nord i l'absis 


FACTURES:                                               APORTACIONS:

30/04/2007 . . . . . . . . . . 20.003,32             Ajuntament . . . . . . . . . . . . 20.000,00

29/05/2007 . . . . . . . . . . 20.014,52             Bisbat . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00

01/07/2007 . . . . . . . . . . 20.006,22             Generalitat . . . . . . . . . . . .  23.000,00

17/07/2007 . . . . . . . . . . 15.624,93             Ajuntament . . . . . . . . . . . .   6.751,20

31/07/2007 . . . . . . . . . .   6.751,20             Parròquia . . . . . . . . . . . . .  16.040,05

Cartell obres . . . . . . . . .   1.391,06                                                  ---------------

                                --------------           Total . . . . . . . . . . . . . . . . 83.791,25 €

Total . . . . . . . . . . . . . .  83.791,25 €               


 

3a. FASE: Rejuntar mur lateral sud i parets internes voltant teulat 


FACTURES:                                               APORTACIONS:

15/03/2008 . . . . . . . . . . 25.000,84             Ajuntament . . . . . . . . . . . 12.000,00

19/04/2008 . . . . . . . . . . 27.336,46             Generalitat . . . . . . . . . . .  15.000,00

24/11/2008 . . . . . . . . . . . 7.914,86             Parròquia . . . . . . . . . . . .  33.252,16

                                 --------------                                          ---------------

Total . . . . . . . . . . . . . .   60.252,16 €          Total . . . . . . . . . . . . . . .   60.252,16 €

 

 

4a. FASE: Restaurar l'escala d'accés al cor, substituir la d'accés al campanar

i canviar vitralls rosassa per alabastre 
 

FACTURES                                          APORTACIONS

30 Juny 2011 . . . . . . . . 7.903,34         Ajuntament . . . . . . . . . . . . .  4.000,00

20 Juliol 2011 . . . . . . . . 6.026,40         Bisbat . . . . . . . . . . . . . . .           0,00

20 Juliol 2011 . . . . . . . . 1.261,23         Generalitat . . . . . . . . . . . . .         0,00

15 Juliol 2011 . . . . . . . . 8.041,46         Parròquia . . . . . . . . . . . . . . 29.829,48

15 Juliol 2011 . . . . . . . . 854,50                                                    ----------------

27 Juliol 2011 . . . . . . . . 1.512,05         Total . . . . . . . . . . . . . . . .  33.829,48 €

10 Agos 2011 . . . . . . . . 8.230,50

                                  ---------------

Total . . . . . . . . . . . .   33.829,48 €

 

1a. PART FASE EXTRAORDINÀRIA: Restauració de la portada i rosassa
 

FACTURES                                          APORTACIONS

11 Gener 2011 . . . . . . . 13.093,23        Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

07 Octubre 2011 . . . . . . 13.093,23       Bisbat . . . . . . . . . . . . . . . . 13.093,23

02 Novembre 2011 . . . . 17.457,63        Generalitat . . . . . . . . . . . . . 16.000,00 *

                                 ---------------     Parròquia . . . . . . . . . . . . . . 14.550,86

Total . . . . . . . . . . . . . 43.644,09 €                                            ---------------

                                                           Total . . . . . . . . . . . . . . . .  43.644,09 €

 

 

                               ARRANJAMENT PARALLAMPS I CAMPANES
 

FACTURES                                            APORTACIONS

01 Març 2012 . . . . . . . . . .  797,23         Ajuntament . . . . . . . . . . . 1.000,00

20 Març 2012 . . . . . . . . . 1.300,00         Parròquia . . . . . . . . . . . . . 7.774,83

20 Març 2012 . . . . . . . . . 3.381,15                                              --------------

20 Març 2012 . . . . . . . . . .  413,00         Total . . . . . . . . . . . . . . . 8.774,83 €

01 Abril 2012 . . . . . . . . . 2.883,45

                                   --------------

Total . . . . . . . . . . . . .   8.774,83 €

 

 

                               RESTAURACIÓ PORTA PRINCIPAL ESGLÉSIA 
 

FACTURES                                            APORTACIONS

09 Gener 2012 . . . . . . . 1.639,91            Parròquia . . . . . . . . . . . . 6.721,91

05 Novembre 2012 . . . . 5.082,00                                               --------------

                                 -----------            Total . . . . . . . . . . . . . . . .   6.721,91 €

Total . . . . . . . . . . . . .  6.721,91 €

 

                                        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

                                           RESUM DE LES DESPESES I APORTACIONS

 

                                                                   D E S P E S E S:

                              1a. Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.725,15 €

                              2a. Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83.791,25 €

                              3a. Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.252,16 €

                              4a. Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.829,48 €

                              1a. Part Fase Ext. . . . . . . . . . . . . . . . . .   43.644,09 €

                              Parallamps/Campanes . . . . . . . . . . . . . .      8.774,83 €

                              Restauració Porta . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.721,91 €

                                ----------------

                                     Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   297.712,82 €

  

                                                                 APORTACIONS:

                                Ajuntament        Bisbat              Generalitat        Parròquia

            1a. Fase:       15.000,00          20.000,00         12.000,00         13.725,15

            2a. Fase:       26.751,20         18.000,00          23.000,00         16.040,05

            3a. Fase:       12.000,00                0,00          15.000,00         33.252,16

            4a. Fase:        4.000,00                 0,00                 0,00         29.829,48

            1a. P.F.E:              0,00         13.093,23           16.000,00         14.550,86

            Par-Cam:        1.000,00                 0,00                 0,00           7.774,83

            R. Porta:              0,00                 0,00                 0,00           6.721,91

                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Totals:          58.725,15    +    51.093,23    +   66.000,00    +  121.894,44 

              Suma dels totals: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        297.712,82 €

                                                                                                                      ==========

* La Generalitat, per aquesta restauració, concedí una subvenció de 30.000,00€. El 2011 n'abonà el 30% (9.000,00€) i el mes de juliol de 2015 foren abonats els restants 21.000,00€ al Departament d'Economia del Bisbat de Girona i es pagà el deute de 7.000,00€ a l'empresa 4Restaura. De la diferència de 14.000,00€ a favor de la Parròquia de Sant Martí d'Empúries, el Bisbat en deduí els imports no ingressats, de comú acord durant els últims quatre anys d'obres, a la  "Caixa GERMANOR" del mateix, que sumaven la quantitat de 8.404,00€. Així doncs, en romanen 5.596,00€ a favor en el compte de la Parròquia.

 

 =================================================================

 

2a. PART FASE EXTRAORDINÀRIA: Restauració de la façana

 

La restauració completa de la façana resta encara per fer. Sens dubte que serà la intervenció que més es notarà. Amb aquesta finalitzarà la restauració global de la nostra església que és també la de tots.

Restauració de la resta de la façana, per empresa especialitzada . . . . . . . . 70.000,00 €

                                                                                                          ========              

Aquesta intervenció queda posposada, sine die.

 


Actualització: 22 agost 2015