Manifest de l'1 de Maig de 2010

 

Secretariat Diocesà

de Pastoral Obrera

Girona


Girona, abril de 2010

L'Equip del Secretariat diocesà de Pastoral Obrera de Girona es permet fer una síntesi del Manifest del Primer de Maig, elaborat, com cada any, pels Moviments i Delegacions de Pastoral Obrera de Catalunya.


Alguns aspectes del MANIFEST DEL 1r. DE MAIG – 2010


Per voluntat de Déu, els béns de la terra són per tothom, segons el principi del pensament social de l'Església.


Mirant la realitat actual:

 • Cal una ètica de valors que denunciï els guanys excessius i l'especulació.

 • S'aprofita la situació de crisi per anar reduint, amb impunitat, els drets dels treballadors.

 • No es facilita a la petita i mitjana empresa i als autònoms l'accés als crèdits necessaris per a realitzar la seva activitat.

 • Va en augment el desequilibri social i econòmic, amb sous molt elevats dels directius financers, empresarials, polítics i esportistes d'elit mentre que la situació dels treballadors, els aturats i els pensionistes és cada cop més precària.

   

Partint de criteris comunitaris valorem que:

 • El treball és un dret fonamental, no una almoina.

 • El treball ha d'estar al servei de la persona, no la persona al servei del treball.

 • Si hi ha d'haver reformes, no han de recaure només sobre la classe treballadora, sinó que cal canviar el sistema bancari i el sistema empresarial.


Compromisos d'actuació:

 • No transigir davant la reculada dels drets dels treballadors i de l'abús als immigrants.

 • Prioritzar els drets dels qui no tenen treball o el tenen en males condicions.

 • Un control eficaç de l'especulació i dels beneficis abusius d'algunes empreses i de la banca.

 • Motivar la militància obrera i sindical amb sentit crític.

 • Mentalitzar contra la passivitat dels treballadors.

 • Alternatives al sistema capitalista i consumista.

 • Ser una veu crítica i veu dels qui no tenen veu.

 

No ens equivocarem mai quan ens posem al costat dels qui més pateixen l'explotació laboral, la discriminació i l'atur.


Desitgem que tot això pugui ser útil pastoralment i per a la reflexió.


En nom de l'equip: Fèlix Mussoll, Delegat de Pastoral Obrera.