L'ADVENT

 

Estem en temps d'Advent. Preparem, doncs, l'Adveniment del nostre Redemptor.

Déu és fidel a les seves promeses de pau i de salvació. Per això, davant la seva vinguda, comprometem-nos individualment amb quina actitud cal que esperem el Senyor que ve.

Per acollir Jesús, el Messies, és necessari tenir el cor obert i convertit. Hem de treure els obstacles que hi ha en la nostra vida ja que poden impedir que Jesús vingui a nosaltres.

Cal aplanar el camí i rebre'l amb la mateixa humilitat com se'ns manifestarà.

Visquem aquest temps d'espera, que ens prepara pel Nadal de Jesús, amb esperança. Meditem i reflexionem la Paraula de Déu de cada diumenge, perquè, com ens diu Sant Pau, “...el que ens diuen les Escriptures és per instruir-nos a nosaltres, perquè la força i el consol que elles ens donen ens ajudin a mantenir l'esperança”.

Durant aquest temps encenem els quatre ciris de la corona d'Advent que ens ajuda a recordar aquella exclamació que diu: "Jahvé Déu de l'univers renoveu-nos, feu-nos veure la claror de la vostra mirada i serem salvats". L'Advent respon a aquesta esperança de salvació: "Vindran dies, diu l'oracle del Senyor, que compliré aquella promesa que tinc feta a la casa d'Israel i a la casa de Judà. Aquells dies, aquells temps, faré néixer a David un plançó bo que es comportarà en el país amb justícia i bondat. Aquells dies serà salvat el país de Judà i viurà confiada la ciutat de Jerusalem". Jesús de Natzaret serà la promesa; el camí, la veritat i la vida. Per això la litúrgia ens farà cantar: "Veniu Emmanuel. Sou l'esperança d'Israel...".

Disposem-nos a escoltar i a reflexionar la Paraula de Déu que ens proposa la litúrgia d'aquest temps d'Advent i així, amb l'ajuda de l'Esperit, donem els fruits que el nostre Redemptor espera de nosaltres.

Galeria
Inferior
L'Anunciació
Advent
L'Anunciació