EL POBLE DE SANT MARTÍ D'EMPÚRIES

  

La pàgina comprèn la història del Poble des dels seus inicis, un resum de les restes excavades de la Paleàpolis i detalls de les notables restes de muralles que encara es conserven.

    El poble

    La Paleàpolis

    Les muralles