ACTIVITATS I CONCERTS

Espai que inclou la informació referent a les activitats de la Parròquia, ja siguin d'àmbit intern o extern.

Estan desplegades en diversos i diferents continguts.