EL BAPTISME: DOLL DE VIDA

 

“Aneu, bategeu tots els pobles, en el nom del Pare

i del Fill i de l'Esperit Sant” (Mateu 28,19).

 

Déu ens estima. Vol viure entre nosaltres.

Ens ha enviat el seu Fill, Jesús. Batejar-se és com capbussar-se en Jesús,

que és com dir llençar-se a l'aigua de la lluita i el coratge.

Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món” (Mateu 28,20).

 

Ens comunica la seva vida de ressuscitat i ens dóna el seu esperit

Els sagraments, gestos de Crist a través dels gestos d'homes i dones, són dons particulars oferts a aquells que ho desitgen. Aquests dons ens introdueixen i ens situen en la vida de Déu, vida a la qual som cridats per sempre. Aquests dons, els sagraments, seran actuants i eficaços, si l'Esperit Sant i la fe de l'Església es troben amb la resposta positiva de la nostra fe.

 

El sagrament del Baptisme

Antigament el sagrament del baptisme es feia per una triple “immersió”. Aquest costum el practiquen encara els cristians d'Orient. La immersió en l'aigua baptismal és el signe de la immersió en la vida nova.

Avui dia, als nostres països, per diverses raons s'ha modificat aquest símbol. El prevere vessa tres vegades aigua sobre el cap de la persona que és presentada o que demana el baptisme. Al mateix temps que fa aquest gest, el celebrant diu: “Jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant”.

 

Aquest gest i aquestes paraules són el nucli central, el cor del sagrament, el signe principal de l'obertura al do de Déu.