EL TEMPS PASQUAL

 

És el segon Període Litúrgic de l'any. 

És temps de penitència, de reflexió, de glòria, d'acció de gràcies...

Així, doncs, comprenen:

   La Quaresma

    La Setmana Santa

    L'Ascensió

    La Pentecosta