PREGÀRIES

 

Recull de pregàries de diferent índole. En un moment concret ens poden ser útils, ajudar-nos a reflexionar, meditant en silenci. Escoltem la veu de Déu que sempre, en qualsevol moment, ens pot  parlar interiorment i no estem atents a les seves paraules.

 

    Amic de la vida                        Del matí i vespre              Oració en el Senat de Kansas

    La teva mirada                        Penediment                      Oració de súplica

    A Sant Jordi                            Estima'm tal com ets          No tinguis por !

    Dolça espera                           Del malalt                         Fent el camí de la nostra vida

    Pregària de Pau                       De cap d'any                     Oració pels Malalts

    Fe                                            Pasqua                             Oració de les mans    

    Feliç tu que has cregut            Jo sóc la llum, ...                Connectats amb el cel

    A nostra Mare                          Oració a sant Jordi            Preguem a Santa Maria 

    Senyor, no tens mans, ...         Elevo la meva ànima           Desvetlla'ns, Senyor 

    Maria, font d'esperança            Amb Maria tot l'any            Ave, Ave, Ave Maria

    Preguem amb la litúrgia            Himne de Pasqua              Mare de Déu i mare nostra

    Pregar...                                      Himne Sagrat Cor Jesús    Tu has donat la vida per tots

    Santa Maria Assumpta             Ai, Esperit Sant                  Pregària de Tots Sants 

    Vocacions sacerdotals             Encíclica "Laudato si"          Corona d'Avent 

    Tu ets a prop                           Déu és amor                       Pregària quaresmal 

    Himne de quaresma                L'amor del Pare                   Som persones, Senyor

    Un camí d'esperança               Pregar encara?                   Pregària de sant Pau        

    Pregària de sant Francesc        L'Àngelus                          Aneu i feu deixebles 

    Els drets humans