RETALLS DE PREMSA

 

Recull d'articles difosos per els diferents mitjans de comunicació: diaris, revistes, fulls informatius, internet, etc....

Els articles estan relacionats amb la parròquia, amb el poble  o bé amb persones o fets que tenen una vinculació amb l'Església.